Przeglądy techniczne regałów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1745), regały magazynowe podlegają okresowym kontrolom, przeprowadzanym przez wykwalifikowane osoby, przynajmniej raz w roku (PN-EN 15635).

Zakres czynności realizowanych w ramach przeglądu:

  • kontrola ogólnego stanu technicznego regałów,
  • ocena stabilności konstrukcji oraz zabezpieczeń,
  • sprawdzenie kompletności elementów montażowych (śrub, kotew, zawleczek itp.),
  • diagnoza ewentualnych uszkodzeń czy nieprawidłowości,
  • weryfikacja dokumentacji i oznakowania,
  • przygotowanie raportu, zawierającego zalecenia, co do dalszej eksploatacji regałów,
  • wycena części zamiennych, uzupełniających oraz podanie kosztów naprawy.

Zakres czynności realizowanych po przeglądzie:

  • dostarczenie części zamiennych,
  • naprawa uszkodzonych elementów.

 

Do strony kontaktowej