SERWIS MAGAZYNOWY

1. Przeglądy techniczne regałów.

2. Usługi naprawcze:

 • naprawa posadzek (posadzki betonowe, asfaltowe, posadzki żywiczne (epoksydowe, poliuretanowe, metakrylowe i inne)
 • czyszczenie posadzek i innych elementów magazynu na zlecenie klienta
 • drobne prace elektryczne
 • kompleksowe oznakowanie poziome magazynów i hal logistycznych,
 • profesjonalne projektowanie organizacji ruchu w magazynie,
 • wyznaczanie, trasowanie, malowanie linii, pasów, strzałek i przejść dla pieszych, malowanie dróg komunikacyjnych wózków widłowych,
 • malowanie ścieżek komunikacji pieszej,
 • malowanie pól odkładczych, lokacyjnych i strefowych,
 • oznakowanie poziome i pionowe ramp, doków załadunkowych,
 • malowanie linii naprowadzających na doki,
 • oznakowanie poziome regałów,
 • oznakowanie ostrzegawcze – strefy niebezpieczne, rampy i protekcje,
 • malowanie oznakowania słupów i skrajni,
 • montaż barier protekcji i odbojów,
 • oznakowania BHP – gaśnice, hydranty itp.
 • oklejanie regałów etykietami z adresami lokalizacyjnymi,
 • roboty remontowo – budowlane,
 • drobne naprawy bieżące, przeglądy, prace porządkowe.

3. Kompletne przenoszenie magazynów:

 • demontaż regałów (DHL)
 • transport
 • montaż w innym miejscu
 • dostosowywanie regałów i asortymentu do przenoszonego miejsca (magazynu)
 • dostosowywanie i przebudowa magazynu (zmiana konfiguracji magazynu) do potrzeb klienta
 • zmiana konfiguracji lokalizacji składowania w systemach rack i mezzanine